Kongo Brazzaville

Vi tackar för att Evangeliska Kyrkan tar klimatnödläget på allvar och vill att församlingarna skall engagera sig. Vi ber att skogplanteringsprojektet som pågått i flera år skall kunna utvidgas. Vi ber att kyrkans vision om att göra flera församlingar till ”Grön kyrka”, med skydd av biodiversiteten och med skogsplantering, skall bli en verklighet.