Konvertiter i asylprocessen

Publicerat 

Välkommen till en utbildningsdag i Linköping den 25 september. Utbildningen riktar sig främst till präster och pastorer och andra i lokala kyrkor som möter personer som vill konvertera till kristendomen under asylprocessen.

Läs mer »