Kyrka för fairtrade – Guldkorn 2017

Kyrka för Fairtrade lyfter varje år fram sex församlingar. Två av av dem som nu fått utmärkelsen tillhör Equmeniakyrkan. De är Hagakyrkan i Örebro och Västerortskyrkan i Stockholm. Låt dig inspireras av dem i arbetet i din församling!

Kyrka för Fairtrade lyfter varje år fram sex församlingar. Två av av dem som nu fått utmärkelsen tillhör Equmeniakyrkan. De är Hagakyrkan i Örebro och Västerortskyrkan i Stockholm. Låt dig inspireras av dem i arbetet i din församling!

Hagakyrkan

Hagakyrkan har arbetat med att ställa om till fler Fairtrade-märkta produkter genom bättre medvetandegörande och noggrannhet bland de olika ansvarsgrupper som turas om att köpa in Fairtrade-märkt kaffe och te till kyrkan och även att de börjat kolla om det finns andra produkter.

De deltog i Fairtrade Challenge genom att anordna en Taco-kväll för familjer i kyrkan. De bjöd på Fairtrade-märkt kaffe, te och juice, visade en film och kort information om Fairtrade i samband med det. Hagakyrkan har bjudit in Världsbutiken för att hålla föredrag och har kontakt med en annan församling där det planeras gemensamma aktiviteter under 2018. De vill gärna samarbeta med fler församlingar framöver.

Västerortskyrkan

Västerortskyrkan har ställt om till fler Fairtrade-märkta produkter i takt med att utbudet blivit större i livsmedelsbutikerna. Bland annat har de ställt om till Fairtrade-märkta blommor.

Engagemanget under kampanjdagar har varit stort. Under Fairtrade Challenge hade de öppet förmiddagsmöte med Fairtrade-fika tillsammans med Kafé Gemenskap med Fairtrade som tema. De berättade lite om dagen och varför de arbetar med Fairtrade i kyrkan och Svante Zettergren spelade gitarr och sjöng sånger med passande teman. Under Fairtrades höstkampanj gjordes en inventering av de större butikerna i Vällingby. De berättade att de var en kyrka för Fairtrade, köpte lite Fairtrademärkta varor till kyrkfikat och pratade om kampnjveckorna och frågade om butikerna kände till att det var kampanj. De rapporterade sedan tillbaks på kyrkfikat, visade lite bilder för gudstjänstbesökarna från butikerna och uppmärksammade att och varför de är en kyrka för Fairtrade. Undersökningen rapporterades också om på sociala medier.

Västerortskyrkan kommer under 2018 bland annat att i samband med en studiecirkel kring Israel Palestina bjuda in en importör av Fairtrade märkt olivolja att berätta om Fairtrade i Palestina och olivodlarnas situation. Provsmakning och försäljning av Fairtrade märkt olivolja från Palestina kommer att genomföras. De har också planer på att samarbeta mer med Vällingby Centrum som organisation och eventuellt Hemköp, som bidrar till välgörenhetsarbete i kyrkan genom matdonationer.

Läs mer