Kyrka för Fairtrades sista nyhetsbrev.

Tack!

En märklig känsla, men vi vet också att det inte är diplomeringen som har definerat ert engagemang för rättvis handel, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, och att ni kommer fortsätta agera för en mer rättvis värld även efter att diplomeringen fasas ut.

Vi avslutar diplomeringen med inspirationsfilmen ”Tillsammans för Rättvis Handel” som ger konkreta tips på hur ni kan ta ert engagemang i församlingen vidare.

Ni får också ta del av slutrapporten för Kyrka för Fairtrade och en samling av guldkorn – exempel från verkligheten – från diplomerade församlingar i hela landet. Både filmen, rapporten och guldkornen hittar ni på Kyrka för Fairtrades hemsida, som kommer finnas kvar till 31 maj 2021.

Nu återstår bara att tacka er varmt för det engagmang som ni har visat i mer än 10 år. Vi ser fram emot att följa hur vi tillsammans kommer utveckla rättvis handel-rörelsen under de kommande 10 åren!

Hälsningar från koordinator Live Brathovde Häll och hela styrgruppen för Kyrka för Fairtrade.

Inspirationsfilm: Tillsammans för Rättvis Handel!

Inspirationsfilm
Klicka på bilden för att se filmen.

I filmen får du tre inspirerande delar.

11 år med Kyrka för Fairtrade – ett digitalt firande!

Kyrka för Fairtades samordnare Live Brathovde Häll introducerar denna inspirationsfilm som riktar sig till alla församlingar som vill utveckla sitt engagemang för rättvis handel och vill få konkreta tips på hur ni kan gå tillväga, oavsett om ni har en lång historia som Kyrka för Fairtrade eller inte har kommit igång än.

Varför Fairtrade? 

Fairtrade Sveriges generalsekreterare Hewan Temesghen berättar om hur rättvis handel och hållbar utveckling hänger ihop. Vilken skillnad gör Fairtrade? Hur fungerar det? Vad är på gång för Fairtrade i Sverige och internationellt?

Vad händer nu? Konkreta sätt att utveckla engagemanget

Låt dig inspireras av tips från Fairtrade Sveriges projektledare för engagemang, Jehna Al-Moushahidi, som berättar om alla sätt församlingar, kyrkor och andra grupper kan bli involverade.


Diplomeringen fasas ut – engagemanget utvecklas!

När Sveriges Kristna Råd beslutade att samordningen av denna verksamhet inte längre ska ske i den form den tidigare haft inleddes en period av genomlysning och utvärdering för att hitta vägen framåt. I detta arbete har styrgruppen kontaktat bl.a alla diplomerade församlingar. Styrgruppen tog sedan beslut 31 mars att diplomeringen Kyrka för Fairtrade ska fasas ut. Beslutet beror dels på de svaren vi fick från er i enkäten, dels på diskussioner inom de samverkande kyrkorna om vad som är mest ändamålsenligt för engagemanget.

Diplomeringen upplevs i många fall inte längre lika viktig. Det finns inte resurser att utveckla och skala upp den sammanhållande verksamheten kring diplomering. Paraplyn behövs inte längre, vilket gör att det är mer produktivt att inte ta ut en administrationsavgift och istället låta er hitta nya sätt att organisera er på om det önskas. Vi vill gärna bidra med ett smörgåsbord av stöd att få vidare!

Vi kommer fortsätta tipsa om sätt som ni formellt kan fortsätta engagemanget även om själva diplomeringen utgår. Genom Fairtrade Sverige, Fair Trade Återförsäljarna, Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling och initiativet Grön Kyrka finns redan nu många möjligheter för er som vill arbeta vidare i nätverk.

Kampanjer som World Fair Trade Day, fikautmaningen Fairtrade Challenge med det stora laget Kyrkor för Fairtrade kommer leva vidare, och alla resurser på Kyrka för Fairtrade:s hemsida kommer finnas där året ut för att sedan tas hand om av respektive samfund.


Har du frågor?

Frågor om engagemang för Fairtrade kan riktas till Sara Haraldsson på Fairtrade Sverige: sara.haraldsson@fairtrade.se

Act Svenska kyrkans Givarservice tar emot frågor från församlingar och medlemmar i Svenska kyrkan: https://www.svenskakyrkan.se/act/givarservice-svarar-pa-dina-fragor

Medlemmar och församlingar i Equmeniakyrkan kan kontakta Els-Marie Carlbäcker els-marie.carlbacker@equmeniakyrkan.se

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Kyrka för Fairtrades sista nyhetsbrev." bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.