Kyrkan på Pride

Europride har börjat. Denna vecka pågår festivalen i Stockholm, nästa i Göteborg. I detta enorma vimmel av människor finns också kyrkan på plats. Kyrkan på Pride är ett samarbete sedan flera år mellan Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan.

Observera

Denna text publicerades första gången den 2 augusti, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Europride har börjat. Denna vecka pågår festivalen i Stockholm, 13 augusti startar den i Göteborg. Kyrkan på Pride är ett samarbete sedan flera år mellan Svenska Kyrkan och ett antal församlingar inom Equmeniakyrkan.

Här kan du se en del av de gudstjänster och mötesplatser som ordnas av olika kyrkor under dessa veckor:
Stockholm
Göteborg

I ett antal debattartiklar och inlägg har det ställts frågor om Equmeniakyrkan och Pride.

Equmeniakyrkan betalar inga pengar till Prideorganisationen, men vi är med och betalar för ett tält (10.000 kr) i Stockholm. Vi finns med i kyrkan på Pride och Europride. Vi vill vara kyrka där människor möts. Som nationell kyrka tar inte ställning för eller mot emot enskilda frågor som lyfts under Pride men vi arbetar medvetet för mänskliga rättigheter. I vår strategiska plattform säger vi att vi vill mångfald, och att vi vill vara en kyrka där hela livet ryms.

Jag är medveten om att en kyrkas engagemang under Prideveckan kan vara en vattendelare bland många kristna men närvaron på Pride handlar om en avvägning. Vi har medlemmar som inte gillar det här, men vi har också de som tycker att vi borde lägga mycket mer resurser på detta.

George Olvik
kommunikationschef
Equmeniakyrkan