Kyrkorna i Syrien ber om vår förbön!

Publicerat 

Efter utvecklingen den senaste veckan vädjar nu återigen kristna i Syrien om vårt stöd i förbön för den osäkra situationen.

Vi har fått ett upprop via den ekumeniska organisationen FMEEC, som Equmeniakyrkan samarbetar med. Det är underskrivet av de tre kyrkoledarna för den syrisk-ortodoxa kyrkan, den grekisk-ortodoxa kyrkan samt den melkitiska kyrkan (grekisk-katolska). De vädjar om förbön från alla kristna för situationen i Syrien, som blir alltmer desperat.

De skriver att de själva ber om ”säkerhet, seger över och befrielse för Syrien från alla sorters krig och terrorism. Vi ber också om fred för Syrien och i hela världen, och uppmanar till att stärka de försök som görs till försoning i landet för att kunna skapa varaktig fred och låta alla syrier återfå sin dignitet och integritet”.

Även Equmeniakyrkans samarbetskyrka ”Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon” vädjar om förbön för Syrien. Bed också för den konsultation för samarbetskyrkor och partners i Europa och USA som man inbjudit till den 18-20 april i Beirut med temat ”Försoning och Återuppbyggnad” (moraliskt/andligt och materiellt). Equmeniakyrkan deltar med två representanter. Dessutom kommer synodens pastorer och ledare från Syrien och Libanon att delta.

Gångna veckan hade Equmeniakyrkan besök av den ansvarige för pastorer och församlingar, Hadi Ghantous, som besökte församlingar och medarbetare. Equmeniakyrkans stöd går till barns skolgång och fritidsaktiviteter, humanitärt stöd samt utbildning av nya pastorer.

Tack för dina böner!

 

Be gärna med den bön som Reformerta Gemenskapen i världen sänt oss:

När bomber faller,
När livet är i fara,
När barn blir föräldralösa,
Därför att bomber faller,
Söker vi din fred, O Herre.
Vi ser fram emot den tid när vi byter ut
Våra massförstörelsevapen
Mot plogbillar och hackor.
Tag bort vår fruktan
Och hjälp oss att bygga förtroende.
För varje bomb som faller
Blir vi mindre mänskliga.
Återskapa oss,
Försona oss,
Förena oss,
Så att vi tillsammans kan säga
– Inga fler bomber.

Amen