Kyrkornas Världsråd just nu – nov 2011

Observera

Denna text publicerades första gången den 7 november, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Missionskyrkan har i många år varit med i Kyrkornas Världsråd och med hjälp av Sida, församlingar och enskilda gett avsevärda summor till arbete med hälsovård, hiv och aids i Afrika, jämställdhet, miljömedvetenhet, rättvisefrågor m.m. Under hösten har många internationella mötesplatser anordnats och rapporteringen på hemsidan har ökat. Gå gärna in och läs på www.oikumene.org!

Den senaste tiden finns bl.a. följande uppmaningar:

Ekumeniska vattennätverket har mötts i Afrika och konstaterat att vatten måste stå först på agendan på alla internationella konferenser den närmaste tiden. Inte minst ovädrets härjningar i Italien stöder detta uttalande.

November månad har utsetts till en månad för reflektion kring helande och hälsa. Världsrådet har tagit fram bibelmeditationer om gender och reproduktiv hälsa och uppmanar medlemmar i kyrkor världen över att ta upp dessa frågor.

Under ett möte med ungdomssektionen nyligen behandlades det förändrade ekumeniska landskapet och en ny bok om fred skriven av ett antal ungdomar lanserades. Temat är global fred, rättvisa och icke-våld.

Vid ett möte i Assisi mellan olika religioner i slutet av oktober myntades begreppet ”ingen fred utan rättvisa, ingen rättvisa utan förlåtelse”.

Påverkansarbetet på FN fortsätter med ett särskilt kontor i New York där Margareta Grape från Svenska Kyrkan är anställd för att driva olika frågor för världsrådets räkning. Kontoret kommer att utökas med fler personer fokuserade bl.a. på fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter.

Du och jag är en del av allt detta, både genom de vi är och hur vi lokalt agerar. Vi kan också vara med och bidra ekonomiskt. Läs hemsidan ovan för mer information.

Els-Marie Carlbäcker