La Lettre Ecarlate – Bertil Åhman gästbloggar

Observera

Denna text publicerades första gången den 11 februari, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

La Lettre Ecarlate  (Det scharlakansröda brevet) är ett intressant tidsdokument från 1950-talets Franska Kongo. Det är en tidning, som kom ut två gånger i månaden från och med oktober 1952. Vi har tillgång till de 12 första numren och varje nummer omfattar 6 – 8 stencilerade och – när det gäller senare nummer – tryckta  sidor i ungefär A4-format.

Med en ton, som vi idag upplever som balanserad och modest, framförs skarp kritik av vissa missförhållanden inom kolonin. Bland ämnen som behandlas kan nämnas språkfrågan, där artikelförfattarna, som i praktiskt taget samtliga fall är anonyma, pläderar för lokalspråkens användning. De höga avgifterna för begravning tas också upp liksom övergripande frågor huruvida kapitalismen eller kommunismen kommer att känneteckna Afrikas framtid. Den artikeln avslutas med en appell som tydligt visar tidningens inriktning: ”Arbetare i alla länder, mot fattigdom och välgörenhet, förena er i värdighet.” 

 Man betonar också pressens betydelse och det här kan vara ett av de första försöken att via media påvisa missförhållanden i kolonin och förbereda den politiska självständigheten som skulle komma några år senare.

 Många frågor väcks: Varför är inte artiklarna signerade? Vem är ansvarig utgivare? Var detta något unikt för den här tiden? Hur länge levde tidningen?

 Bertil Åhman