Lärjunge från Thailand

Enligt Equmeniakyrkans förbönskalender ber vi för Thailand.

Här får du möta Wanpen Nunthanee som är en 24 årig tjej från byn Khor Khomoda i norra Thiland som under förra året gick lärjungaprogrammet ”Jesus Disciple”.

Jag vill tacka Gud och pastor Saman som gav mig möjlighet att gå lärjungaprogrammet. Genom det har jag fått vänner från olika byar och fått möjlighet att utveckla mina andliga gåvor. Det har känts som vi har varit en familj i Gud i vilken vi har fått be och uppmuntra varandra. Jag har lärt mig att arbeta som ett team genom våra besök i olika byar. Under besöken har jag fått prova på att be för och uppmuntra de medlemmar från olika kyrkor som vi besökt. Bibelstudierna har förändrat mitt sätt att se på olika saker, mina tankar, mina attityder och stärkt min kristna övertygelse så att jag vågar stå fast i min kristna tro. Vi kan nu bättre följa Guds väg och växa i Gud genom undervisningen vi fått.

Jag fungerar nu som ungdomsledare i min församling. Jag hjälper till med att städa vår by, besöker de äldre, vårdar skogen, bevara  fisken och hjälper till att ta hand om föräldralösa barn.

”Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft”.

Filipperbrevet 4:13

Wanpen Nunthanee

Lärjungaprogrammet ”Jesus Disciple” är ett av de program som Pwo – karenernas evangelisations avdelning driver. Under 2020 genomfördes en ”lärjungaskola” med drygt 50 deltagare. Programmet innebär att de kommer tillsammans, en dryg vecka, vid fyra tillfällen under året. På förmiddagen har de undervisning och på eftermiddagen delas de upp i grupper och besöker olika byar. De besöker olika hem för att uppmuntra och be för dem som bor där. På kvällen har de sedan evangelisationsinriktade samlingar tillsammans med den lokala gruppen troende.

Förhoppningen är att lärjungeskoleleverna dels ska uppleva en kallelse att tjäna Gud i sina hembyar där det oftast är en församlingsplantering med få kristna. De hoppas också att eleverna ska bli goda exempel för de andra troende i byarna. Cirka en tredjedel av dem har redan blivit ledare på ett eller annat sätt. För de flesta av de som deltar skulle det inte vara möjligt att åka till en bibelskola så det här möter ett efterfrågat behov.

Equmeniakyrkan är med och stöder Pwo karenernas arbete med ledarträning, församlingsplantering och utveckling med siktet på att arbetet skall bli självständigt. I år genomför vi tillsammans en större utvärdering av arbetet för att se vilka lärdomar som kan tas vidare.

Stefan Emilsson

Samordnare för samarbete i Asien