Lars Lindberg har avlidit

Publicerat 

lars lindbergMåndagen den 8 februari avled pastor och teologie doktor Lars Lindberg. Han var född 1931 och var bl a studentpastor och församlingspastor i Uppsala innan han 1972 blev inre missionens sekreterare i Svenska Missionsförbundet. 1985 tillträdde han tjänsten som rektor för Teologiska Seminariet på Lidingö.

Jag skulle möta Lars Lindberg som suttit länge på tåget för att besöka en av våra församlingar. Jag trodde han skulle vara trött men han var snarare upprymd och uppfylld av läsningen av Lars Ahlins senaste roman Din livsfrukt. Predikan dagen därpå färgades av läsningen och han ville också berätta om den vid kyrkkaffet.

Samma starka engagemang kunde gälla teologi, politik, idrott och frågor om kyrkans roll i världen. Han var inte rädd för att uttrycka det han tänkte och kände och vissa tyckte säkert att han ibland borde varit mera försiktig och diplomatisk.

Han var en stark ledare och på avstånd kunde han ge ett distanserat intryck. Men när vi kom nära märkte vi värmen, omsorgen och det levande intresset inte minst för medarbetare och församlingar i samfundet.

Lindberg skrev flera böcker bl a om teologen Karl Barth och Ny skapelse, en slags sammanfattning av Lindbergs teologi. Han hade ett omfattande ekumeniskt engagemang och var bl a ledamot av Ekumeniska nämnden under många år. För många öppnade han ögonen för en världsvid kyrka som arbetar för god teologi, mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla. Han hade vänner över hela världen.

I Equmeniakyrkan tackar vi Gud för vad Lars Lindberg fick betyda under många år för kyrka, samhälle och enskilda. Han efterlämnar hustrun Christina och tre söner.

Olle Alkholm
biträdande kyrkoledare