Låt kärlek – inte hat – genomsyra vårt samhälle

Bild till inlägg om Vetlanda 2021

Efter våldsdåden i Vetlanda skriver kyrkoledaren Lasse Svensson en uppmaning tillsammans med ledarna för Svenska Alliansmissionen och Pingströrelsen, där man vill se besinning och försoning istället för hat.

Förra onsdagen attackerade en ung man oskyldiga människor i Vetlanda. Vi vill inleda med att uttrycka vår medkänsla och empati för de drabbade och deras anhöriga.

Varför den här mannen gick till attack, har vi i dagsläget inget svar på. Vi vet ännu inte exakt vad som hände, eller varför det hände. Oavsett orsak är denna handling oacceptabel. Vi har via media fått veta att förövaren har utländsk härkomst. Många vill därför göra detta dåd till en fråga om invandring där personer utan någon som helst inblandning blir ifrågasatta och utpekade. Alltför ofta tar sig oron uttryck i främlingsfientlighet, vilken späs på av krafter som uppmuntrar till ilska och hat.

Vi vill uppmana till besinning och försoning, och verka mot olika former av våldsuttryck som sliter isär vårt samhälle. Våld skapar rädsla. Rädsla bygger hinder. Vi behöver gemenskap och kärlek även, och än mer, när livet går sönder. Vårt gemensamma samhälle ska varken byggas på våldsdåd eller hämnd.

Vi fördömer våldet, sörjer med de skadade och förstår oron. I ett rättssamhälle som Sverige måste vi nu låta den juridiska processen ha sin gång och det är där den enskilde ska få sin dom. Den enskilde och ingen annan. Myndigheter och organisationer som aktivt arbetar med att bidra till en god integration ska vid en sådan här händelse inte utsättas för hat, hot eller våld. 

Vi ber för offren och deras familjer. Vi ber för människor som känner stark oro. Vi ber för dem som nu aktivt arbetar för försoning och ett kärleksfullt samhälle. Vi ber för förövaren. Även han är vår medmänniska.

Kjell Larsson, missionsföreståndare Svenska Alliansmissionen
Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan
Daniel Alm, föreståndare Pingströrelsen

Skribenterna är nationella ledare för de tre samfund som alla har församlingar som på olika vis har påverkats av händelserna i Vetlanda den 3 mars 2021.