Låt oss fortsätta be

Publicerat 

Med sorg och bestörtning tog vi igår emot budet om att Polisen misstänker att Lena Wesström är den kvinna som funnits död i Örebro. Lena Wesström, 45 år, rapporterades i början av veckan som försvunnen från sitt hem.

Lena är pastor i Equmeniakyrkan men arbetar sedan några år i annan tjänst med ett hängivet arbete bland ensamkommande flyktingbarn.

Många är vi; familj, vänner, kollegor, församlingar som följt händelserna under dessa svåra dagar. Många av oss har ropat till Gud i vår bön!

Låt oss fortsätta att vara förenade i bön för Lenas barn och familj, för hennes sammanhang och arbetsplats, vänner och kollegor. Låt oss också be för polis och rättsväsende och andra som har att arbeta vidare med detta svåra och djupt tragiska.

Gud, du som kan ta emot alla våra känslor i denna stund, till dig vänder vi oss.

Gud, förbarma dig!

Gud, ge tröst!

Amen

 

Helen Friberg

Regional kyrkoledare

Equmeniakyrkan