Ledarinspirationsresa för Scoutledare

Observera

Denna text publicerades första gången den 15 september, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Vi har precis kommit hem från arrangemanget ”I BP`s fotspår” där scoutledare ifrån Equmenia Väst men också ifrån andra delar av Sverige delat några intensiva dagar tillsammans i England. Besök på Brownsea Island, ledarutbyte i Caterham och slutligen Gilwell Park. En resa-, upplevelse- och historieåterblick som känns väldigt viktig och spännande. Scoutledarna fick under denna resa verkligen komma ikontakt med scoutings rötter och bli ”undervisade” om Robert Baden Powells (grundaren av scoutrörelsen) verkliga ärende och syfte. Syftet att föra människor närmare varandra oavsett bakgrund, ekonomi eller förutsättningar. Syftet att skapa goda världsmedborgare som gör allt för att både miljö, skapelse och människor ska leva i harmoni och fred. Syftet att scouterna skulle få lära känna Gud som en grundläggande ”princip” i allt vi gör. Scoutings historia började med ett Scoutläger på Brownsea Island år 1907 och det var på Brownsea vi började vår resa i BP`s fotspår. Nu har dessa ledare knutit ihop sin scoutledarberättelse med Scoutings berättelse och nu förs deras berättelse vidare. Guds välsignelser i er ledarkallelse bland scouter, barn och unga!

Föreningsutvecklare Anja Wändal