Litauen – ett land i förändring

Enligt Equmeniakyrkans förbönskalender ber vi för Litauen.

Litauen är som många andra länder hårt drabbad av Corona. Många familjer har förlora familjemedlemmar vilket innebär att kvarlevande får dra ett stort lass.

Litauer som återvänt till Litauen efter vistelse i utomlandet, där de i många fall haft både arbete och kunnat ta del av länders välfärdsystem har när de kommer tillbaka svårt att få ekonomin att gå ihop. Många är arbetslösa och de tär på relationer. Personer som levt utomlands under längre tid har ibland också svårt med det litauiska språket.

Pagalbos Centras har en stor uppgift att fylla gent emot kyrkor och församlingar både vad gäller andligt och diakonalt stöd. De längtar efter att åter få arrangera läger som ger energi till vardagslivet. Stöd och vänskap från vårt land behövs, där vi kan få vara med och dela brödet med den hungrige, dela livets mödor, lyssna och ge hopp till varandra.

Vår förbön är att människor trotts en mycket utmanande livssituation skall känna tröst och behålla hoppet om en förbättrad situation där också människor skall kunna mötas helt och fullt. I bibelordet som säger att störst av allt är kärleken och att vi skall se medvandraren med Jesu ögon, finns ljusglimtar som ger framtidshopp.

/ Walla