Livesändning angående hur församlingen kan agera i spåren av covid-19

Kyrkkaffe med Lasse sändes denna gång från Betlehemskyrkan i Göteborg och handlade om hur församlingen kan agera i spåren av covid-19.

Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson samtalar med George Olvik, kommunikationschef, Lovisa Almén, pastor i Betlehemskyrkan i Göteborg och Elisabet Denison, diakon i Equmeniakyrkan Kungälv.

Det blev ett samtal om oro och osäkerhet men också hopp. Kreativa tankar och idéer om hur vi kan vara kyrka i en orolig tid som denna.