Många namnförslag…

Observera

Denna text publicerades första gången den 15 december, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Jag får en del mail – det är väldigt trevligt! – och i en del får jag frågan om inte det eller det namnförslaget fanns med i funderingarna hos styrelsen för GF innan man beslöt lägga fram just de fem som nu finns föreslagna. Jag tror nog inte vi har en heltäckande lista över alla namn som föreslagits på olika sätt men här kommer ett försök att samla de namn som fanns med på slutet i samtalet. Styrelsen har funderat, stött och blött och gått fram med fem möjliga namn efter att ha samtalat bla om alla nedan listade.

Listar dem helt utan inbördes ordning. Ingen skulle bli gladare än jag (märkligt uttryck…) om någon kunde finna ett namn, tex bland dessa nedan, som vi alla kunde samlas kring med ett rungande AMEN! Dock tror jag det inte kommer hända och jag menar att styrelsens förslag rymmer en vettig bredd och ett bra tänk. Vi får helt enkelt köra på något namn och fylla det med innehåll och liv och blir det alldeles fel får vi väl byta efter ett par år. Namn är mänskligt – innehållet måste dock vara Gudomligt!

Vill du komma med ett nytt namnförslag skall det alltså inte finnas bland följande: =)

Equmkyrkan – Roten kyrkan – Hoppets kyrka – Nya kyrkan – Kyrkoförbundet – Equmenia – Mosaik – Gemenskapskyrkan  – Nya Frikyrkan – Tacksägelsekyrkan – Trefaldighetskyrkan – Treenighetskyrkan – Nya Missionskyrkan – Emmauskyrkan  – Korskyrkan – Förbundskyrkan – Hela livets kyrka – Koinonia – Nu kyrkan – Vardagskyrkan – Pilgrimskyrkan – Vardagssamfundet  – Närkyrkan – Allkyrkan – Kristuskyrkan – Folkkyrkan – Kyrkan – Kyrkan.nu – Kyrkan Nu – Kyrkan i världen – Kyrkan för livet  – Samfundskyrkan – Frikyrkan i Sverige – Svenska frikyrkan – Frikyrkan – Påskkyrkan – Evangeliska Missionskyrkan – Väckelsekyrkan i Sverige – Gemensam framtid – Befrielsekyrkan – Frihetskyrkan – Enhetskyrkan – Allianskyrkan.

/Lasse