Människor i utsatta situationer i Sverige och vår systerkyrka i Nicaragua | v. 49

Gud, vi ber för alla människor i vårt land som lever i utsatta situationer. För den som är papperslös, för den som saknar bostad och mat för dagen. Vi ber för barn och unga som far illa. Gud, hjälp oss skapa trygga och säkra miljöer och mötesplatser.  

Gud, vi kommer inför dig och lägger den nyvalda kyrkoledningen i Moravakyrkan i Nicaragua i dina händer. Vi ber om din ledning när beslut inför framtiden ska tas. Både beslut som rör försoning inom den egna kyrkan och fortsatt stöd till nya församlingsplanteringar.  

Gud, vi tackar för livet och för den skapelseväv vi är en del av. Vi ber om mognad och visdom när människor nu söker vägar till hållbart liv på jorden. Vi ber om mod och villighet att gå din väg 

Amen 

På hjärtat med Karin Wiborn är Equmeniakyrkans bönepodd. Tillsammans med Karin följer vi Equmeniakyrkans förbönskalender och ber för det som för stunden är aktuellt i vår förbönskalender. Podden finns där poddar finns och ett nytt avsnitt kommer varje tisdag morgon. Detta är bönen som Karin bad i veckans podd.