Med önskan om en fin påsk och Guds välsignelse

”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det” Joh 1:5

Vem hade för några månader sedan kunnat tro att vi denna påsk inte skulle kunna samlas som vanligt i våra församlingar. Vårt land och vår värld befinner sig i en allvarlig situation där vi som kyrka behöver fortsätta i vårt uppdrag att sprida Guds kärlek och att vara bärare av hopp. 

Kanske har påskens berättelse aldrig tidigare blivit så tydlig. Vi följer Jesu väg mot korset –lidandet, ångesten, ensamheten. Påskdagens budskap – att livet har segrat över döden går rakt in i hjärtat, i alla fall i mitt. På söndag får vi berätta om hoppet. Att ljuset har och alltid kommer att vinna över mörkret, talar rakt in i en situation som ingen av oss tidigare befunnit oss i. Vi får berätta för människor i vår närhet att mitt i denna kris så finns det ett ljus, som alltid vinner över mörkret, det finns en Gud som vet vad lidande är, som aldrig lämnar dig

I påskhelgen kommer min bön utgå från psalm 154 i psalmboken. Kanske kan det även få bli din. En bön om att Guds ljus ska få bli än mer tydligt i våra liv, att vi ska hitta vägar att vara kyrka, Kristi kropp.

”Jesus uppstånden är du ibland oss. Du som lever, lider på jorden nu. Våra ögon är till för att se dig. Forma våra händer till tjänst och bön, Halleluja”

Med önskan om en fin påsk och Guds välsignelse / Elin Alm, Regional Kyrkoledare, Region Väst