Medarbetardygn 24-25 mars 2020

Publicerat 

Boka genast in tisdagen och onsdagen 24-25 mars 2020 i din kalender!
Då blir det åter regionalt medarbetardygn på Karlskoga Folkhögskola. Dessa medarbetardygn hålles vartannat år (det år då det inte är nationell Vinterkonferens).
Det är önskvärt att alla anställda medarbetare som finns i våra församlingar och föreningar i regionen deltar. Ett viktigt tillfälle att dela uppdraget med varann, att uppbyggas och inspireras.
Spännande samtal utlovas.
Du kan redan nu börja förberedelserna genom att beställa och läsa boken ”Uppdrag pastor” (utgiven av Teologiska Högskolan Stockholm, redaktör Sune Fahlgren). Observera att pastor i bokens titel lika gärna kunde varit ledare.
Planera in dagarna, och samåkning, tillsammans med dina kollegor i Närområdet.
Mer information angående anmälan mm kommer.