Medarbetardygn 24-25 mars 2020 – INSTÄLLT!! Mer information kommer via mail till alla anmälda.

Välkommen på Medarbetardygn 24-25 mars 2020!

Det är önskvärt att alla anställda medarbetare som finns i våra församlingar och föreningar i regionen deltar. Ett viktigt tillfälle att dela uppdraget med varann, att uppbyggas och inspireras.
Spännande samtal utlovas.

Planera in dagarna, och samåkning, tillsammans med dina kollegor i Närområdet.

Anmäl dig här!