Mer Om Mission

missionsambassadör

I Equmeniakyrkan finns sedan en tid missionsambassadörer. Uppgiften är att sprida kunskap om den internationella missionen genom att i församlingar och grupper berätta om det arbete som sker på många håll i våra missionsländer. Församlingar eller grupper inom Västra Götaland som vill ha besök av en missionsambassadör kan vända sig direkt till ambassadören eller få förslag på ambassadörer genom att gå in på Equmeniakyrkans hemsida. I artikeln nedtill berättar Gull-Britt

Byhlin om varför hon har gått in i uppdraget som missionsambassadör.

Vad innebär det att vara missionsambassadör? För mig är det omöjligt att besvara den frågan för jag tror att det innebär olika saker för olika personer men en sak som vi förmodligen har gemensamt är att vi brinner för mission. Vi känner glädje över att få dela med oss av upplevelser och information ifrån missionsfälten. Vi vill beröra lyssnare och visa på andra perspektiv, andra sätt att tänka, därför att vi har ett som förenar oss. Vi har alla samme Far.

Att berätta vad Gud gjort och gör i människor liv runt om i vår värld är så viktigt. Vi har fått ett uppdrag direkt av Jesus – att föra budskapet vidare. Detta budskap gäller inte bara missionsambassadörer. Missionsuppdraget som Jesus gav apostlarna gäller också dig och mig.  

Vad ska Du göra efter pensioneringen? Den frågan fick jag många gånger åren innan jag fyllde 65 år. Efter att ha arbetat som socialarbetare under lång tid ville jag göra något där jag dels fick nytta av mina kunskaper och erfarenheter, dels fortsätta arbeta med utsatta människor men under andra premisser. Kunde jag kombinera detta med min kristna tro? Hur vore det att åka ut som volontär inom Equmeniakyrkan? Jag hade då aldrig hört talas om att någon pensionär åkt ut som volontär genom Equmeniakyrkan.

Efter diverse kontakter med Equmeniakyrkan fick jag åka till Quito i Ecuador och arbeta som volontär i ett projekt Compasión i två systerkyrkor till Equmeniakyrkan inom Del Pacto Evangelico del Ecuador.

Tänk att få bli så välsignad och så kärleksfullt bemött av människor som jag inte träffat förut. Vi hade inte samma språk, samma kultur eller traditioner men det som var gemensamt var att vi har en tro på Jesus som frälsare. Det bygger en bro, som faktiskt överbryggar allt. En tretimmars gudstjänst kändes aldrig lång eller enformig, därför att jag fick uppleva den Helige Andes kraft i en församling som lever i, av, genom sin tro men också lever ut sin tro. Det kändes som om denna tid fick bli början på något nytt i mitt liv. Halvåret i Ecuador kom att förändra mitt liv radikalt.

Efter hemkomsten var det givet. Jag ville göra mer för Herren. En del har varit att besöka kyrkor och berätta om mina upplevelser samt annat arbete inom min församling. När det sedan kom upp på tal om missionsambassadör var det för mig självklart att fråga om jag också fick bli missionsambassadör.

För drygt ett år sedan deltog jag i utbildningen ”Till jordens yttersta gräns”. Vi var deltagare från olika delar av Sverige med väldigt olika erfarenheter av mission. Jag vill dela med mig av några av citat från utbildningen, som talar om vad mission är.

Den schweiziske teologen Emil Brunner sa en gång. ”Kyrkan lever i mission som elden av att brinna”.

  • Missionsuppdraget är globalt och gäller alla.
  • I Equmeniakyrkans världsvida gemenskap delas resurser och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom.
  • Det hör till kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som ett vittne om Guds rike. //Equmeniakyrkans teologiska grund/

Ifrån att se missionsuppdraget som en aktivitet kan vi i stället se på det som om det är själva basen/kärnan i förkunnelsen, i kyrkan, i vårt liv och ingår i helheten med att vara kristen. Kyrkan är till sitt väsen missionerande. Det handlar därför i grunden inom om aktiviteter eller verksamhetsformer som församlingen kan välja att engagera sig i mer eller mindre, vid sidan av andra.

Det handlar inte om församling och mission utan om en församling i mission.

Om du får möjlighet vill jag rekommendera dig att åka ut som volontär eller på en ”missionsresa” likt den som jag åkte på ”Till jordens yttersta gräns”. Räkna med att det kommer att förändra åtminstone ditt liv.

Vi missionsambassadörer har möjlighet att på ett informativt och personligt sätt komma till din församling och dela med oss av erfarenheter, tankar och vision om mission. Vi vill göra dig och din församling delaktiga i något så mycket större.

Gull-Britt Byhlin, missionsambassadör Equmeniakyrkan och med i missionskommittén Region Väst