Min mormors faster – ett missionärsöde

Om ett missionärsöde vid förra sekelskiftet då Anna Nyström begav sig till ”Jordens Yttersta Gräns”
Ett föredrag på ca 45 minuter som ska påminna oss om att vi har en missionshistora värd att hållas levande. Berättelsen om Anna Nyström speglar den djupa kallelsekänsla och trohet mot uppdraget som fört så många långt hemifrån.

Ett missionsprogram 

Anders Fritzson erbjuder här att komma ut till er församlingar och hålla föredrag!

Årets studietema ”Till Jordens yttersta gräns” inom Equmeniakyrkan har fått mig att förverkliga en tanke jag haft i flera år, att skapa en berättelse om Anna Nyström. Hon tillhörde de tidigaste missionärerna utsända av Svenska Missionsförbundet till Kaukasien, Persien och Ostturkestan (dagens Xinjiang) Hon är förvisso inte ensam om att i sin missionärsgärning uppleva händelser som är värda att berättas. Men det finns inslag i hennes liv som ger en särskild prägel åt berättelsen. Genom mitt släktband med henne har jag åtkomst till en del fotografier och vissa av hennes efterlämnade ägodelar. Föredraget illustreras med ett antal bilder med hjälp av PowerPoint. Dessutom visas några av hennes klädesplagg, hennes ostturkiska Nya Testamente, hennes resekorg m.m. Anna omnämns på flera ställen i den omfattande missionslitteratur som utgavs i det unga Svenska Missionsförbundet men En mer unik källa är Annas omfattande brevväxling med sin bror Carl Fredrik Nyström och de foton och rekvisita som jag redan nämnt om.
Föredraget har jag kallat: MIN MORMORS FASTER

Mer info hittar ni i bilagda folder som ni kan ladda ner här