Kongomissionärer samlade på Vikarbygården

Publicerat 
Missionärer som tjänstgjort i Kongo Kinshasa inom CEBU från 1950-talet och framåt.
Agneta och Gunnar Lillqvist Bennstam – konferensens organisatörer
Inga Backström
Björn Hansen och Olle Collden
Birgit Karlsson
Under konferensen hölls också en minnesstund över Paul Mabuna, kyrkoledare för CEBU som avled samma helg som konferensen pågick.

Kongomissionärer möts i glädje och sorg till gemenskap och delande

Den 4–5 juni möttes 42 f.d. missionärer som arbetat i Equmeniakyrkans samarbetskyrka CEBU (fd CBB) i Kongo Kinshasa. Man möttes på Vikarbygården utanför Rättvik i Dalarna. Det var Agneta och Gunnar Lillqvist Bennstam som organiserade samlingen som blivit en tradition sedan ett tiotal år tillbaka.

En del av deltagarna var i Kongo Kinshasa enbart några få år och andra betydligt längre. Påtagligt är att Kongo satt outplånliga spår i oss alla och att Kongo och CEBU är en del av den identitet som vi har även idag.

Den äldste deltagaren var Inga Backström som tjänstgjorde på Bosobe sjukhus med sin man Esbjörn 1953-1957. De flesta hade dock tjänstgjort under 1970- och 1980-talen. Bland deltagarna fanns även Sveriges ambassadör i Kinshasa 1989-1994, Lars Ekström med fru Ann-Marie.

Under samlingen höll vi en minnesstund över CEBU:s kyrkoledare, Paul Mabuna, som begravdes samma helg som vi hade samlingen på Vikarbygården. Kimy Konde, Equmeniakyrkans Kongo Kinshasa-ansvarige höll i minnesstunden och gav en uppdatering av läget i Kongo och i CEBU idag.

Baptistsamfundets tidigare missionsföreståndare Birgit Karlsson deltog och medverkade i söndagens gudstjänst som berörde många starkt.

Christer Daelander
Fd Kongomissionär och nu samordnare för Afrika