Missionsträff i Väst

Inbjudan
MISSIONSTRÄFF I VÄST

Equmeniakyrkan bjuder in till en uppföljningsträff för församlingarnas missionsråd och
övriga intresserade av internationellt arbete.
Vid senaste träffen den 20 januari 2018 kom vi gemensamt överens om att träffas en gång
till innan sommaren och att de två huvudfrågorna för denna träff skulle vara:
1) Att bilda någon form av organisering för att bevaka, inspirera och samla kunskap i
Region Väst om Equmeniakyrkan internationella arbete – missionskommitté el dyl.
2) Att inventera och inbjuda till olika tematiska nätverk för att bistå församlingarna i
deras arbete och uppdrag i internationell mission.
Efter omröstning av de deltagare som var med i januari så har följande tid och datum
valts.

LÖRDAGEN den 26 MAJ 2018 i Rambergskyrkan, Göteborg
Kl.09:30 – 12:30

Adress: Övre Hallegatan 27, Göteborg. Närmaste hållplats är Wieselgrensplatsen.

Vi börjar med fika och medverkar gör Gunilla Ikponmwosa, internationella enhetens
kontaktperson för Region Väst samt personal från Region Väst – och vi alla!

För fikats skull så meddela gärna Ditt/Ert deltagande till regionexpeditionen:
e-post: maria.lorentzon@equmeniakyrkan.se

Varmt välkomna!

Frågor? Kontakta gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se eller 076-505 31 82