MITT-TEAM

Är du ung vuxen (18-28 år) och sugen på att ta nya steg tillsammans med Jesus?

Under läsåret 2023-24 kommer vi att ha ett pionjär-team i Equmeniakyrkans region Mitt som har sin bas i Ockelbo Missionsförsamling.

Teamet kommer att ha praktik på några olika platser i regionen och göra pionjära satsningar tillsammans med regionens pionjärgrupp och församlingsutvecklare Kerstin.

På plats i Ockelbo kommer teamet bland annat vara med och arbeta i den nystartade ungdomsgården Källar´n som varje tillfälle når ett 30-tal ungdomar i vår bygd. Ett arbete som vi med teamets hjälp hoppas ska kunna växa ännu mer!

Så här går utbildningen till

TEAM Pionjär är en CSN-berättigad ettårig utbildning som drivs i samarbete mellan Gå ut missionTeam med uppdrag och Vadstena folkhögskola.

Under utbildningen är du placerad med en teamkamrat i en församlingsplantering. Där finns handledare som stöd och hjälp för dig. Under utbildningen ges också den unika möjligheten att följa med evangelister på kampanj i Asien och Afrika. En oförglömlig upplevelse där missionshistoria skrivs, tusentals människor kommer till tro på Jesus, blir botade från sjukdomar och nya församlingar startas.

Pionjärklassen träffas regelbundet för gemenskap och undervisning, olika lärare ger kunskap och inspiration från sina liv och Guds ord. Vid ett antal kursveckor under året möter Pionjärklassen också Team med uppdrags lärare och de elever som går de andra teaminriktningarna på TMU.

Kostnader

Kursens kostnad är 3.600 kr/mån i 10 månader. All undervisning på en folkhögskola är gratis. Kostnaden täcker logi, vissa måltider och vissa resor. Eleven står själv för matkostnader på praktikorten.

Utbildningen genomförs i samarbete med Gå Ut Mission och Vadstena Folkhögskola, vilket innebär att du är berättigad att söka studiemedel (studiebidrag och inackorderingstillägg, alternativt studiemedel).

Kurstid

Kurstiden löper mellan 21 augusti 2023 – 14 juni 2024, med uppstart 20 augusti. Studietakten är på heltid (100%).

Ansökningsvillkor

19-28 år. Gärna bibelskolestudier eller liknande erfarenheter. Det är positivt om du har erfarenhet av arbete med tonåringar i någon form, men främst ser vi till dig som person.  Ansökningen består av ansökningshandlingar samt att du kallas till intervju.

LÄS MER OCH SKICKA IN EN INTRESSEANMÄLAN
(Ange under punkt 27 i ansökan att du söker MITT-TEAM)

Kontakt

Niklas Levin (Pastor i Ockelbo Missionskyrka) 0722-27 54 81
Anton Lidström (Kursansvarig/Gå ut mission) 0380- 122 31
Kerstin Rask Lind (Equmeniakyrkan Region Mitt) 0765 – 01 17 36

Material att sprida