Möjlighet att söka bidrag till säkerhetshöjande åtgärder

Publicerat 

Från den 1 oktober 2018 kan bidrag till säkerhetshöjande åtgärder och vakter sökas från Kammarkollegiet. Målgruppen har utökats så att även t.ex. trossamfund som inte har rätt till statsbidrag från SST, samt andra grupper inom civilsamhället, har möjlighet att söka stöd. (Trossamfund som har rätt till statsbidrag hanteras separat och att man är del av ett sådant trossamfund markeras på ansökningsblanketten.) Bidragets storlek har ökat och ansökningar kan skickas in till Kammarkollegiet fortlöpande.

Gå gärna in på deras hemsida och läs samt ladda ner en ansökningsblankett!