From Församlingsservice

Publicerat 

Nya instruktioner för Regionråd

I samband med den regionutredning som genomfördes 2017/2018 har framkommit behov av att förnya de regionala förtroenderåden och tydliggöra deras roll och uppdrag. Parallellt med detta har det pågått ett arbete för att forma regionala medarbetarråd.
Kyrkostyrelsen har därför beslutat om följande instruktion för regionråd vilka ersätter de tidigare regionala förtroenderåden.

Read more

Publicerat 

Vägledning vid anställning

Vid anställning av medarbetare i Equmeniakyrkans församlingar är det viktigt att introduktionen är god. Särskilt viktigt är det att ungdomsledare får en bra start då det ofta är den första arbetsgivaren de kommer i kontakt med. Vägledning vid anställning

Read more

Publicerat 

Tillsammans i bön

Nu är förbönskalendern för hösten ute! Var med och be för vårt gemensamma arbete med pionjära församlings- och föreningssatsningar, kristna tv-program i Mellanöstern, översättning av Bibeln till pwo-karen, arbete för utsatta människor i vårt närliggande samhälle, Regionernas alla aktiviteter, insatser mot människohandel i Sverige och Europa, för våra evangelister och mycket mer.

Read more

Publicerat 

Vigselbehörighet

När vi bytt namn till Equmeniakyrkan skickade kammarkollegiet inte ut några nya förordnanden. De som hade vigselbehörighet i bildarsamfunden ska använda sig av det förordnande som sändes ut i juli 2012.

Read more

Publicerat 

13 ljusskyltar på väg

Nu går vi mot mörkare tider. Men 13 församlingar i Equmeniakyrkan har fram till nu beställt ljusskyltar för utomhusbruk som kommer sättas upp i september. Vill din församling också ha en?

Read more