Vägledning vid anställning

Vid anställning av medarbetare i Equmeniakyrkans församlingar är det viktigt att introduktionen är god.

Särskilt viktigt är det att ungdomsledare får en bra start då det ofta är den första arbetsgivaren de kommer i kontakt med.

Vägledning vid anställning