Nya instruktioner för Regionråd

I samband med den regionutredning som genomfördes 2017/2018 har framkommit behov av att förnya de regionala förtroenderåden och tydliggöra deras roll och uppdrag. Parallellt med detta har det pågått ett arbete för att forma regionala medarbetarråd.
Kyrkostyrelsen har därför beslutat om följande instruktion för regionråd vilka ersätter de tidigare regionala förtroenderåden.

I samband med den regionutredning som genomfördes 2017/2018 har framkommit behov av att förnya de regionala förtroenderåden och tydliggöra deras roll och uppdrag. Parallellt med detta har det pågått ett arbete för att forma regionala medarbetarråd.

Kyrkostyrelsen har därför beslutat om följande instruktion för regionråd vilka ersätter de tidigare regionala förtroenderåden.

Ladda ner instruktioner för Regionråd antagna 2018-09-16 (pdf) >