Treårigt bransch – och löneavtal

Publicerat 


Ett treårigt bransch- och löneavtal för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer blev klart 2017-10-05.
Avtalet gäller från den 1 oktober 2017 till den 30 september 2020.
Datum för löneöversyn är den 1 oktober 2017, 2018 och 2019.

Löneökningsutrymmet för Vision och Akademikerförbunden är:

2,2 % per den 30 september 2017
2,0 % per den 30 september 2018
2,3 % per den 30 september 2019

Ovan procent utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

Huvudregeln är att arbetsgivaren sätter lön efter samtal med den anställde.
Det sammanlagda löneutrymmet fördelas individuellt i lönesamtalen. Det finns ingen individgaranti i avtalet.

Läs mer på Arbetsgivaralliansen