Nytt om församlingen som arbetsgivare

Publicerat 

Equmeniakyrkan arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra stödet till församlingarna i olika frågor. Här beskriver vi kortfattat vad som är på gång vad gäller arbetsgivarfrågor.

LRF konsult
På kyrkokonferensen togs beslut om att gå vidare och upprätta ett avtal med LRF konsult gällande lön- och ekonomitjänster. Avtalet finns nu publicerat under Församlingsservice/arbetsgivarfrågor.
Läs avtalet

Företagshälsovård
Konferensen beslutade också att undersöka möjligheten att teckna ett centralt ramavtal gällande företagshälsovård. Equmeniakyrkan har ett rikstäckande avtal med Previa som ger församlingarna möjlighet att teckna påhängsavtal. Vi rekommenderar församlingar som är intresserade att rådgöra med personalchef Christina Grafström innan köp av dessa tjänster.
Läs mer om Previa företagshälsovård

Stödmaterial för medarbetarsamtal
För att kunna genomföra de så viktiga och nödvändiga årliga medarbetarsamtalen på ett bra sätt finns under Församlingsservice/arbetsgivarfrågor ett stödmaterial publicerat.
Läs stödmaterialet

Årsklocka
Här finns också en årsklocka med de åtgärder en arbetsgivare bör genomföra under ett kalenderår men där det också är möjligt att lägga in egna punkter.

GAFFA
Sedan en tid tillbaka samarbetar Equmeniakyrkan, EqMed och Vision med syfte att verka för en friskare arbetsplats för alla våra medarbetare i Equmeniakyrkans församlingar. Gruppen har arbetsnamnet GAFFA, Gemensam arbetsgrupp för friskare arbetsplats.

Christina Grafström
personalchef