Ny lag om personuppgifter

Publicerat 

Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordning tillämpas. Den ersätter PUL och kommer att ställa hårdare krav på organisationers hantering av personuppgifter. Uppfyller din församling de krav som ställs?

Här informerar Equmeniakyrkan om hur lagen ska tillämpas i församlingen och vad ni bör göra för att uppfylla den. Läsa hur ni kan skapa effektiva rutiner som gör att ni uppfyller lagens säkerhetskrav och undviker incidenter. För om ett misstag sker ska ni snabbt kunna ge en överblick över de registrerade men också anmäla det som skett.

Dataskyddsförordningen, GDPR, innebär ett stärkt skydd för den enskildes integritet genom hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

Läs mer