Möjligheter i Japan trotts Covid 19-restriktioner

Enligt Equmeniakyrkans förbönskalender ber vi denna vecka för Japan.

Trotts att smittspridningen i Japan varit låg har samlingar som till exempel gudstjänster inte fått hållas fram till den 20 juni. Det har som i Sverige varit en utmaning för de relativt små församlingarna. I Equmeniakyrkans systerkyrkor, ”Japanska förbundskyrkan” och ”Japanska baptistunionen” har man tvingats leva med dessa regler och det har inneburit utmaningar. Många, men långt från alla, har ställt om till gudstjänster via internet.

Kibi församlingen i Okayama, är en av de församlingar som trots att man har mindre än 50 medlemmar, antagit utmaningen att arbeta via internet. Församlingen har normalt sett har många olika grupper igång i veckorna, inte minst bibelstudiegrupper och studiecirklar. Istället har pastorn i stort sett varje dag publicerat något på sin bloggsida. Ibland skrivna han betraktelser och ibland videobloggar utifrån olika ämnen.

I församlingen har de aktivt reflekterat över att vara församling när arbetet måste ske på distans utan närhet till människor på ”vanligt sätt”. Det har visat sig att det är 3 gånger så många som går in på sändningarna jämfört med hur många som kommer på en ”vanlig gudstjänst” och att det finns fler positiva sidor som det här nya sättet att kommunicera har skapat. Bland annat har man sett att fler av de yngre medlemmarna i församlingen tagit ett större ansvar. De har försökt utveckla sitt sätt att kommunicera med de som inte är vana vid kyrkan och de har reflekterat över just det faktum, att även om man inte kan vara fysiskt närvarande med varandra, kan tron utvecklas. Samtidigt säger pastorn att när arbetet sker på distans går det inte att ha samma kontroll över vad som händer med människor när budskapet om Jesus delas. Då får jag påminna mig att djupast sett är ansvaret Guds och att vi får lägga det i Hans händer vilket också varit nyttigt, säger pastorn.

Om du vill se hur de arbetar kan du gå in på församlingens hemsida https://kibichurch.mystrikingly.com/

Förbundskyrkans ledare Tatsuya Kawaguchi säger att mitt i restriktionerna har församlingar fått nya kontakter med människor som följt olika sändningar via nätet. Medlemmar som inte varit i kyrkan under lång tid har hört av sig igen efter att ha följt gudstjänsterna på nätet. Kanske måste vi fortsätta att även i framtiden nå ut på det här sättet. Även om det varit utmaningar har det generellt varit positivt för kyrkan i Japan.

Kibi församlingen fortsätter att vara ett positivt exempel som också vi i Sverige kan utmanas av. Samtidigt finns det många små församlingar i Japan som haft betydligt svårare att anpassa sig och medlemmar har vänt sig till andras gudstjänster.

När vi den här veckan ber för Japan, låt oss på ett speciellt sätt be för församlingarna inom Equmeniakyrkans båda systerkyrkor i Japan. Senare i juli, när OS i Tokyo drar igång, kommer Japan stå i fokus på ett speciellt sätt i media. När du ser olika inslag från OS be då gärna också en extra bön för landet och för dess kyrkor.

Stefan Emilsson

Regional samordnare för Asien