Publicerat 

Moldavien

Moldavien

Moldavien är Europas fattigaste land och landet har stora sociala problem. Arbetslösheten är hög och många moldaver söker sig utomlands för att hitta möjlighet till försörjning. Många barn lever i utsatta situationer och riskerar bli offer för människohandel, droger och andra skadliga beteenden. 

Equmeniakyrkan samarbetar med Beginning of Life, som har nära koppling till baptistförsamlingen Light of the World i huvudstaden Chisinau. 

Barns och ungdomars utsatthet och den känsla av hopplöshet som finns bland människor är områden som Beginning of Life har identifierat som de stora utmaningarna, både med rehabilitering av offer för människohandel och med förebyggande verksamhet. Den förebyggande verksamheten handlar mycket om att ge unga människor verktyg och värderingar för att både hantera sina egna liv och finnas till för andra.

 Läs mer om vårt projekt i Moldavien.

Ge en gåva

Equmeniakyrkans kontakter med Beginning of Life startade genom att Svenska Baptistsamfundet och det moldaviska baptistsamfundet båda deltog aktivt i Europeiska Baptistfederationens arbete mot människohandel. Moldaviens representant var även engagerad i organisationen Beginning of Life och runt år 2010 väcktes tanken på ett samarbete i form av ett litet projekt om förebyggande arbete i skolor, till vilket Svenska Baptistsamfundet sökte och fick pengar från Sida. Projektet beviljades och Beginning of Life genomförde det under 2012, med mycket goda resultat. Kontakten fortsatte efter projektets slut och så småningom utvecklades tanken på ett nytt projekt, denna gång något större. I början av 2015 startade ett treårigt projekt med stöd från Sida, till vilket Equmeniakyrkan bidrar med en egeninsats. 

Beginning of Life

Beginning of Life (BoL) startade 1991 som en verksamhet i baptistförsamlingen Light of the World, och arbetet bestod i att stödja gravida ensamstående kvinnor. Men snart förstod man att kvinnornas problematik var konsekvenser av sexuell exploatering och församlingen började arbeta förebyggande mot människohandel, med information och utbildning i skolor. För att lättare kunna bedriva utåtriktat arbete bildade församlingen organisationen Beginning of Life. I början var BoL en stiftelse, men år 2000 frångick de denna form och bildade föreningen BoL, i syfte att öka det demokratiska inflytandet och transparensen. Föreningen har ett 40-tal medlemmar varav många är medlemmar i baptistförsamlingen. 

Sedan 2005 har BoL ett formaliserat samarbete med skolmyndigheterna i Chisinau. 2011 fick de en nationell auktorisering som innebär att de kan arbeta i alla skolor i landet. Det ger dem möjlighet att träffa elever, lärare och föräldrar, och utbildningsministeriet ger särskilda meriter till de lärare som går BoL:s utbildningar. BoL har växt och har idag flera finansiärer och projekt. Fokus ligger på att fånga upp unga människor i utsatta miljöer, som löper risk att hamna i skadliga beteenden eller falla offer för människohandel.

Moldavien har en historia som bidragit till att människor känner svag samhörighet med sitt land. Arbetslösheten är hög och de sociala problemen många. Människor saknar framtidstro och tro på varandra, det sociala kittet brister, korruptionen är mycket omfattande på alla nivåer. BoL vill förändra människors attityder till varandra och till sitt land, och det gör de genom att arbeta med unga människor på ett strukturerat och målinriktat sätt. BoL erbjuder ungdomar en plats där de får lära sig om sig själva, definiera sina mål i livet, fostras till gemenskap, socialt ansvarstagande och ledarskap. En del av de som deltagit i BoL:s ungdomsverksamhet blir så småningom själva ledare.

Det förebyggande arbetet sker genom kontakter med ungdomar och lärare i skolorna, och genom arbete med ungdomsgrupper i egna eller hyrda lokaler på flera ställen i landet. BoL arbetar också med rehabilitering och erbjuder boende och olika former av stöd under den tid det tar för de unga kvinnorna att läka och komma tillbaks in i samhället. Många kvinnor som hamnat i situationer av människohandel är också ensamstående mödrar, och de får hjälp att hitta sin roll som mor och en god relation till sina barn. 

BoL har ett 40-tal anställda och många volontärer. Många av både de anställda och volontärerna är också medlemmar i baptistförsamlingen, och en del av de ungdomar som BoL kommer i kontakt med hittar också vägen till församlingen. 

Baptistsamfundet Moldavien har 19 578 medlemmar i482 församlingar*
Läs mer

*Källa: EBF

Moldova-flagga-300x150

Namn: Republica Moldova
Statsskick: Republik
Huvudstad: Chişinău
Självständighet: 1991
Yta: 33 846 km2
Befolkning: 3 559 550 (2012)
(Moldaviska statistikbyrån)
Valuta: moldaviska leu
Officiella språk: Moldaviska,
Andra språk:              (Erkända regionala språk) gagauziska, ryska, ukrainska
Folkgrupper:              Moldavier (70%), ukrainer (11%), gagauzier, ryssar m fl.
BNI per capita:          2005 USD (källa UNDP) 3 058
Human Development Index:
(UNDP) 0,649 ranking 111 (2011)
Religion: Ortodoxa kristna 93% , protestanter 2% (2004 folkräkning)

Projekt

Moldavien

Beginning of Life

BUDGET: 70.000
№: 46895
Socialt arbete
Humanitärt
Eurasien