Förbönskalender

Förbönsämnen & kalender

Tillsammans med församlingar runt om i landet ber vi för nationellt och internationellt arbete inom Equmenia och Equmeniakyrkan.

Denna vecka i förbönskalendern

Ladda gärna ner den aktuella förbönskalendern nedan och var med och be varje vecka. Bra att skriva ut och ha vid sängen eller att lägga i kyrkan för utdelning i församlingen.

  • Equmenia

    Gud, vi ber för scoutprojektet i Lövgär­det, Göteborg, att barn och unga genom scouterna ska få en meningsfull fritid och växa som människor. Vi ber att människor i Lövgärdet ska känna sig trygga och hoppfulla. Vi ber att poli­tiker, myndigheter och civilsamhället tillsammans ska hitta vägar fram för att bryta utanförskap, kriminalitet och modlöshet.

  • Burma

    Vi ber för de Karenska flyktingar från Burma/Myanmar som lever i flyk­tingläger på thailändska sidan sedan årtionden. Vi ber för öppningar hos myndigheterna i Thailand för långsik­tiga lösningar på den statslösa situatio­nen de lever i. Vi ber att dessa personer ska ses som en positiv resurs i stället för ett problem. Herre ge dem hopp och beskydd.

Fler förbönsämnen

Ta gärna med dessa böneämnen i era förböner.

Fler förbönsämnen

Förbönskalender

2020

2019

2018

2017

2016

2015