Förbönskalender

Förbönsämnen & kalender

Tillsammans med församlingar runt om i landet ber vi för nationellt och internationellt arbete inom Equmenia och Equmeniakyrkan.

Denna vecka i förbönskalendern

Ladda gärna ner den aktuella förbönskalendern nedan och var med och be varje vecka. Bra att skriva ut och ha vid sängen eller att lägga i kyrkan för utdelning i församlingen.

  • Region Stockholm

    Gud, vi ber för våra församlingar som firar gudstjänster på fler språk än svenska. Tack för människor som kommit till oss från andra delar av världen. Hjälp oss att ta emot den gåvan med ömhet och förväntan. Led oss när kulturer och vanor av olika slag ska mötas. Tack för att vi också lokalt får vara uttryck för din världsvida kyrka.

  • Moldavien

    I Moldavien lever många kvinnor och barn under hot om att bli utnyttjade sexuellt. Corona pandemin, med restriktioner om rörlighet, innebär för vissa att hemmet blivit ett fängelse. Vi tackar Gud för Beginning of Lifes närvaro i Moldavien, medarbetares kompetens att arbeta med våld i nära relationer och deras kreativitet i att nå ut till människor bl a via sociala medier, där de där får råd och stöd i hur isolering kan brytas och vilka rättigheter varje människa har. Vi ber om mod, vishet och beskydd under en mycket utmanade situation.

Förbönskalender

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015