Mycket på gång på gårdarna i Region Öst

Vandring

Under våren kommer det vara full aktivitet på gårdarna i Region Öst! Några av de saker som händer i närtid är:

Klintagården

Jubileumshelg med årsmöte 20-22 maj. Äntligen kan vi fira Klintagården 75 år 1946-2021! Söndagen 22 maj hålls även årsmötet för gården. Boka mat och/eller boende senast 1 maj.

Läs mer på Klintagårdens hemsida

Hjortsbergagården

”Att söka och finna Gud i allt” – Skaparretreat 12-15 maj 2022.

En retreat som vänder sig till män och kvinnor som vill pröva sig fram för första gången med konstnärligt skapande i någon form eller för dig som redan prövat på detta tidigare.
Ledare: Per-Olof Holm, präst, Annika Smedjebäck, bildlärare och keramiker, Kirsten Holm, diakon

Värmande vårdagar – gemenskapsdagar för daglediga, 5-7 april 2022

Föreläsningar, samtal i smågrupper, promenader och god gemenskap och festmiddag – välkommen!

Mer information om kommande evenemang finns på Hjortsbergagårdens hemsida.