När larmet går

Dag om krishantering den 9 mars 09.00 – 12.00 på Överås

Daniel Brattgård med 40 års erfarenhet som sjukhuspräst ger handledning för församlingsmedarbetare och andra intresserade.

Kan man räkna med kyrkan när en akut kris inträffar i ett samhälle och många berörs?

Dag om krishantering 9 mars 09.00 – 12.00 på Överås

Daniel Brattgård med 40 års erfarenhet som sjukhuspräst ger handledning för församlingsmedarbetare och andra intresserade.

Kostnad 200 kr inklusive fika.

Anmälan senast den 1 mars till liselotte.andersson@equmeniakyrkan.se

Ett arrangemang av

widjet