Närområdesträffar

Klimatfasta

Följande tider gäller för vårens närområdesträffar:

City 15 apr 13-14.30

Uppland 27 maj 10-12

Nord 28 april 9:30-11

Gotland 28 april kl 13-14:30