Närvaro

Kyrkan har ett uppdrag att gå ut i hela världen. Kanske är det vi gör som församlingsmedlemar och som kristna medmänniskor avgörande för att visa på Jesu närvaro. Jesus själv säger till sina lärjungar. – Ni är världens ljus.

Observera

Denna text publicerades första gången den 21 april, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Kyrkan har ett uppdrag att gå ut i hela världen både långt borta och här nära.

I det uppdraget kanske vi som enskild kristen församlingsmedlem är den viktigaste delen, för där vi är och vad vi gör som kristen medmänniska är ju avgörande för att visa på Jesu närvaro bland oss. Jesus själv säger till sina lärjungar; ”- Ni är världens ljus”.

Men jag tror också det är viktigt att kyrkan har en struktur för att tydligt visa på kyrkans närvaro där människor är, Sjukhuskyrkan är en del av detta.

Det känns som ett förtroende att på ett aktivt sätt tillsammans med andra lokala församlingar vara närvarande på ett sjukhus som både är en plats där många vårdas men samtidigt en stor arbetsplats.

Kanske att just ordet närvaro ett utav de viktigaste orden i min tjänst. Att få vara den som har möjlighet att vara närvarande hos en medmänniska där just nu livet är svårt.

Att lyssna till en människas berättelse och vad som är viktigt för honom eller henne just nu, är ett förtroende, jag tror det ligger något läkande i att bara få berätta.

Mina år som församlingspastor och pastor på fängelse och sjukhus tycker jag har lärt mig att oavsett hur mycket man själv har av möjlighet att hjälpa eller komma med svar på frågor så är just att kunna vara närvarande det som bär. Att kanske stå ut med att här och nu finns inget att göra, det finns inga svar, det som har hänt har hänt, men jag kan vara där.

Det som bär mig en i en sådan stund är min förvissning om att innan jag kom till detta möte så var redan Kristus där. Att räkna med en Kristusnärvaro som går bortom vår förmåga att förstå eller uppfatta det bär i det möte som sker. Ibland är den jag möter väl förtrogen med detta, ibland är det helt nytt. Inte alltid, men många gånger så görs en gemensam upptäckt i samtalet, tystanden eller bönen, att Gud är här.

”Här nära, närmre än jag anar, finns Han som känt dig innan jag fanns till…”

Jag heter Per Sjönneby och arbetar som sjukhuspastor på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.