Niklas Holmefur ny rektor för Enskilda Högskolan Stockholm

Styrelsen för Enskilda Högskolan Stockholm har utsett Niklas Holmefur till rektor, tillika VD för högskolan.

Styrelsen är glad över att ha rekryterat Niklas Holmefur som rektor. Vi har sökt en person som, tillsammans med styrelsen och anställda på högskolan, kan fortsätta utveckla högskolans profil med utbildning och forskning med relevans för akademin, kyrkan och övriga samhället. Det har vi funnit i Niklas. Han har många års erfarenhet av att leda akademiskt och pedagogiskt arbete och har visat att han har förmåga att verka för hög kvalitet i utbildning och forskning och han har omvittnat god ledarskapsförmåga, säger Helena Höij, ordförande i styrelsen.

Niklas har god kännedom om den miljö i vilken EHS verkar och förutsättningarna för att driva ett mindre enskilt lärosäte. Han har goda relationer och nätverk inom högskolesfären. Värdefulla erfarenheter i den fortsatta utvecklingen av EHS. Dessutom är hans forskning inom religionens roll i svenskt utvecklingssamarbete relevant för högskolans undervisnings- och forskningsområden, fortsätter Helena Höij.

– Jag tror på starka och attraktiva grundutbildningar som basen i högskolans verksamhet. Därtill behövs profilerad forskning av hög kvalitet som svarar mot aktuella behov och utmaningar. God samverkan med andra lärosäten och det omgivande samhället är nödvändigt för att högskolan ska vara en dynamisk plats. Jag trivs i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle och ser fram emot att vara med och leda högskolan vidare på den inslagna vägen och mot nya utmaningar, säger Niklas Holmefur.

Om Niklas Holmefur

  • Idag (sedan 2015) rektor vid Akademi för Ledarskap och Teologi.
  • Grundutbildning, teologisk examen vid Örebro Teologiska Högskola, Masterexamen i teologi vid London School of Theology och disputerat i religionsvetenskap inom forskningsämnet Missionsvetenskap vid Uppsala universitet 2016.
  • Arbetat som pastor, med bistånd och strategiska frågor inom både EFK och på Svenska missionsrådet och har undervisat bl. a som adjunkt Örebro vid Teologiska Högskola sedan 2005.
  • Gift och har 2 barn.

Om EHS

Enskilda Högskolan Stockholm är en enskild utbildningsanordnare för högre utbildning och forskning inom teologi och religionsvetenskap samt mänskliga rättigheter och demokrati. Utbildningarna attraherar studenter från hela världen med stor spännvidd i bakgrund och livsåskådning och undervisningen inbjuder till kritiskt tänkande och reflektion. Högskolan har en hög andel disputerade lärare och forskare som är aktiva i samhällsdebatten och bidrar med sin expertis och ny kunskap för fortbildning i arbetslivet.

Kandidat- och masterutbildningarna i teologi förbereder för arbete inom till exempel Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan eller någon av de ortodoxa kyrkofamiljer som är knutna till Sankt Ignatios stiftelse. Inom teologi och religionsvetenskap finns även möjlighet till forskarutbildning som leder till doktorsexamen.

Kandidat- och masterutbildningarna i mänskliga rättigheter och demokrati förbereder bland annat för arbete inom frivilligorganisationer och myndigheter lokalt, nationellt eller internationellt.

Enskilda Högskolan Stockholm har regeringens tillstånd att utfärda examina i högre utbildning, erhåller statliga anslag för högre utbildning och är medlem av Sveriges universitets- och högskoleförbund. Verksamheten drivs i aktiebolagsform genom Enskilda Högskolan Stockholm AB (svb) som ägs av Equmeniakyrkan.