Nu är Regionrådet igång!!

Under senaste året har vi i olika sammanhang delgett de nya ordningar som nu ska gälla för de 7 regionerna i Equmeniakyrkan. I Svealand har vi talat om detta på Regional Förtroenderådets möten, såväl vid Regionfest hösten 2018 som under vårens 8 Närområdesträffar.

Under senaste året har vi i olika sammanhang delgett de nya ordningar som nu ska gälla för de 7 regionerna i Equmeniakyrkan. I Svealand har vi talat om detta på Regional Förtroenderådets möten, såväl vid Regionfest hösten 2018 som under vårens 8 Närområdesträffar.

Vid Närområdesträffarna utsågs, i de flesta fall, två personer att representera sitt Närområde i det Regional Församlingsrådet. Så teoretiskt består det nu av 16 personer. I ett par Närområden har man ännu bara en person utsedd men det finns all möjlighet att konferera med varandra och hitta ytterligare lämpliga personer! Detta Regionala Församlingsråd har nu mötts en första gång och hade då goda samtal om såväl sin uppgift som om läget i våra församlingar. Det är spännande och viktigt att dela erfarenheter och lära känna varandras både tillgångar och behov. Hur kan vi stärka identiteten och bli till hjälp och stöd för varandra i uppdraget att vara Kristi kyrka i och för våra olika orter?

I Närområdens Medarbetarsamlingar (som sker med lite olika intervall i de olika områdena) har man på motsvarande sätt nu utsett varsin representant till det Regionala Medarbetarrådet. Än så länge är det endast pastorer i detta råd, trots att vi ju har både diakoner, ungdomsledare, musiker och andra anställda i våra församlingar. Och än så länge är det sex personer som utgör detta råd som nu mötts för några timmars intensivt samtal om uppgiften och om läget för anställda medarbetare i regionens församlingar.

 

Tillsammans utgör dessa två råd det som kallas Regionråd. Detta Regionråd möts torsdagen 29 augusti kl 17.30 på Regionkontoret i Örebro. Ta gärna kontakt med den eller de som representerar ditt Närområde inför den träffen!

Regionala Förtroenderådet:
Västmanland: Åke Olofsson, Västerås och Anette Karlsson, Köping.
Sörmland: Sören Öhlund, Nyköping och vakant.
Södra Örebro län: Christer Hambre, Sköllersta och Per Ager, Hallsberg.
Norra Örebro län: Sören Carlsvärd, Örebro och vakant.
Östra Värmland: Nancy Edlund, Ölme och Göran Kihlström, Visnum.
Centrala Värmland: CG Salomonsson, Frykerud och Cecilia Röjder, Hammarö.
Västra Värmland: Torsten Wilhelmsson, Årjäng och Lars-Eric Ljunggren, Arvika.
Norra Värmland: Åsa Valfridsson, Torsby och vakant.

Regionala Medarbetarrådet:
Västmanland: Andreas Löwkvist, Ansgarsförsamlingen Västerås.
Sörmland: Ulrika Fridborg Doyle, Munkhagskyrkan Mariefred.
Södra Örebro län och Norra Örebro län: Rajan Ganda Mall, Equmeniakyrkan Vasa Örebro.
Östra Värmland: Gunnar Palmgren, Broängskyrkan Kristinehamn.
Centrala Värmland: Per Ulrik Johansson, Tingvallakyrkan Karlstad.
Västra Värmland: P O Sveder Renklint, Equmeniakyrkan Arvika
Norra Värmland: vakant