Ny bok: Gudstjänst som berör

Observera

Denna text publicerades första gången den 15 september, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

I en nyutkommen bok delar Ulla Maire Gunner sina tankar kring gudstjänsten. Uppdraget från strategigruppen för Vi Vill Växa var att reflektionerna ska inspirera till egen läsning men också fungera som underlag för samtal i församlingen.

Ulla Marie Gunner, pastor och nationell missionssekreterare menar att få skriva om gudstjänsten var ett uppdrag roligare än många andra.

– Vi vill ju att fler ska känna sig hemma i gudstjänsten, välkomna, inneslutna.

Ulla Marie skred till verket och resultatet blev en bok där ledorden enligt henne är – förhållningssätt och relationer. Boken ger inte några förslag på hur man ska be och vilken ordning det ska vara.

– Hur fina och innehållsrika gudstjänster vi än formar så hjälper det inte om människor inte blir sedda och välkomnade och om relationerna skaver.

Ulla Marie to sig även an musiken och den konfliktpunkt som den tyvärr blivit i församlingslivet.

– Om gudstjänsten inte hör samman med vardagsverkligheten och de trender och stråk som drar igenom vår tid så blir de svårt att vara relevant.

Ulla Maries grundhållning att det är församlingens gudstjänst och inte pastorns speglas också i boken.

Boken kan läsas av enskilda men förhoppning är att den också ska vara underlag för samtal i olika grupper i församlingen. Ulla Marie vill få oss att hopppas och be att gudstjänsten ska få bli en kraftstation för fler!

Tomas Lannfjäll

.

Boken är utgiven i samarbete mellan Gemensam Framtid, equmenia, Bilda och Verbum förlag. Boken finna att köpa bland annat på Gummessons Bok & Musik