Ny förbönskalender

Var med och be för Equmeniakyrkans arbete. Ny förbönskalender finns nu att ladda ned.

bön

Förbönskalendern ”Tillsammans i bön” för kvartal 1, 2021 är nu klar! Var med och be för vårat arbete. 

Förbönskalendern finns också på gudstjänst.se – Equmeniakyrkans unika planeringsverktyg online!

Kalendern sträcker sig från januari-mars 2021 och innehåller två förböner per söndag. En för internationellt arbete och en för nationellt arbete. 

Låt gärna bönerna bli en del i församlingens gudstjänstfirande.