Ny rättsutredning flyttar ansvaret för boendefrågan till kommunerna

Ansvaret för etablering och boende för de unga som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen flyttas till kommunerna.

Den nya tolkningen kommer att innebära ytterligare en förändring för de ungdomar som har beviljats uppehållstillstånd enligt bestämmelserna om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, den s.k. gymnasielagen – eftersom de har sådana icke-bosättningsgrundande beslut.

Det som kommer att hända i praktiken är att ett stort antal ungdomar, ungefär 750 personer, som bor i Migrationsverkets boende kommer att skrivas ut och kommer alltså inte ha någonstans att bo. Det kan bli svårt att kombinera med att studera och klara studierna på ett sådant sätt som krävs för uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.

Läs mer

sweref.org

Kontaktperson

Inga Johansson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se