Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Equmeniakyrkan lämnar yttrande till regeringen kring uppehållstillstånd" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.