NYA MEDARBETARE I REGIONENS FÖRSAMLINGAR

Det är en stor glädje varje gång en församling får ta emot ny medarbetare! Kallelsen till tjänst förnyas och bekräftas – både för den enskilda medarbetaren och för hela gemenskapen.
Ständigt pågår kallelsen. Det är allas vår uppgift att uppmuntra enskilda personer att lyssna in Guds kallelse också till den särskilda tjänsten och forma våra gemenskaper så att olika gåvor kan ges utrymme och tas i anspråk.
Vi är tacksamma över att kvinnor och män bejakar denna kallelse och att vi har en god skara under utbildning och förberedelse för tjänst. Under årets kyrkokonferens kommer vi att ta emot ett ganska stort antal nya medarbetare som nu är klara med sin utbildning. Dessa pastor eller diakoner som nu går ut i sitt Vägledningsår kommer vi att ha en förbönsakt för under Kyrkokonferensens inledningsgudstjänst, söndag 19 september kl 19.00. Delta gärna i den digitalt sända Gudstjänsten (som sänds från Betelkyrkan i Örebro) och var med i förbönen för dessa nya medarbetare!
Det är en extra stor glädje – ja, jubel! – över att en stor grupp av dessa faktiskt hamnar i region Svealands församlingar:
Mattias Jansson Fröding blir pastor i Sunne missionsförsamling, Julia Strömner kommer att ha annat arbete men också göra Förstudie för ev församlingsgrundande arbete i Karlstadsområdet, Daniél Lopez blir pastor i Östervallskog och Västra Fågelvik, Ida Tonnvik blir pastor i Årjäng och Markus Lövenborn (inlånad från SAM) blir pastor i Töcksfors. Ett tag senare kommer också Jonathan Ramström och sällar sig till teamet i Västvärmland, då som pastor i Holmedal/Blomskog.

Vid Kyrkokonferensens högtidsgudstjänst söndagen 26 september kl 11.00 (som också den sänds från Betelkyrkan Örebro) ordineras ett drygt tjugotal diakoner och pastor.  Några av dem har tjänst i våra församlingar; Maja Floberg, pastor i Skårekyrkan Karlstad, Maria Hassani Najad, pastor i Sala, Frans Wingård, diakon i Kil, Elin Sönnerfors, diakon Vingåker, Anna-Mia Henriksson, diakon i Ölme, Ann-Charlotte Andreasson, diakon Hela Människan Degerfors.

Vi vet också att ett antal ungdomsledare är på väg in i tjänster i församlingar och Equmeniaföreningar och förstås också andra typer av medarbetare.
Låt oss komma ihåg dem var och en i stor tacksamhet och omsorg och aldrig glömma att be för dem i deras viktiga tjänster!

Helen Friberg
Regional kyrkoledare