Nya möjligheter för ensamkommande

Publicerat 

I sommar får ensamkommande unga möjlighet att lämna in en ny ansökan om att få stanna i Sverige för att studera. Riksdagen sa idag ja till lagen som ger en ny chans för de som råkat ut för långa handläggningstider och kanske måste lämna Sverige.

Den nya gymnasielagen träder i kraft 1 juli. Det ger möjlighet till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Viktigt!

Det går bara att ansöka under en begränsad tid. Ansökan måste lämnas in till Migrationsverket mellan den 1 juli 2018 och 30 september 2018.

Du som fortfarande väntar på beslut om din asylansökan från Migrationsverket eller domstol måste också lämna in en ansökan enligt den nya gymnasielagen. Migrationsverket och domstolarna kommer alltså inte pröva om du kan få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen om du inte har lämnar in en ansökan.

Informationsmaterial

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och har tagit fram ett informationsmaterial om ”nya gymnasielagen” som innehåller hjälp och förklaringar för hur man ska förstå lagen och dess olika krav.
Ladda ner informationsmaterialet 

Krav för att kunna ansöka
 • Du har fått, eller ska få, ett utvisningsbeslut
 • Din asylansökan registrerades hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare
 • Det var en kommun som fick i uppgift att ordna ditt boende, eller borde fått i uppgift att ordna ditt boende
 • Du fick vänta minst 15 månader på Migrationsverkets beslut efter att din asylansökan registrerades
 • Du fick ett utvisningsbeslut den 20 juli 2016 eller senare
 • Du hann fylla 18 år innan Migrationsverket fattade beslut om din asylansökan eller fick din ålder ändrad till 18 år eller äldre i samband med Migrationsverkets beslut
 • Du befinner dig i Sverige när du ansöker om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen och under tiden du väntar på beslutet
 • Du studerar på en utbildning som kan ge uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen, eller intygar din avsikt att studera på en sådan utbildning
 • Du har tidigare studerat i Sverige
 • Du har försökt göra din identitet sannolik
 • Du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen tidigast den 1 juli 2018 och senast den 30 september 2018
 • Du har inte begått brott där du dömts till fängelse
Mer information

För frågor kontakta
Inga Johansson, inga.johansson@equmenaikyrkan.se
eller kontakta Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Equmeniakyrkan är medlem i Rådgivningsbyrån.
Du kan också följa Rådgivningsbyrån på Facebook.