Nyhetsbrev om hälsovårdsarbetet i Kongo september -21

Hej!

Här kommer åter lite information om vad som är aktuellt i det hälsovårdsarbete som Equmeniakyrkan understödjer i de båda Kongo-republikerna.

Aktuella insatser
Under sommaren har vår samarbetskyrka Evangeliska Samfundet i Kongo (CEC) med stöd från Equmeniakyrkan arrangerat en utbildning för barnmorskor från åtta av kyrkans hälsoenheter nämligen sjukhusen i Luozi och Kibunzi samt hälsocentralerna i Luangu, Kinkenge, Kingoyi, Nkundi, Sundi-Mamba och Sundi-Lutete. Hälsoenheterna har försetts med andningsmasker för nyfödda. Kopplat till detta har två barnmorskor från vardera enhet tränats i hur använda det nya materialet. Detta som ett led i arbetet för att minska barnadödligheten. Vår förhoppning är så klart att denna insats ska leda till att färre bebisar dör i anslutning till födseln. Huruvida insatsen lett till önskade resultat får dock framtida utvärderingar utvisa.

Den insats som det nyligast betalats ut stöd till är de lönetillägg för läkare på några avlägsna platser inom De Förenade Baptistkyrkornas Samfunds (CEBU) område i Kongo-Kinshasa. Läkarna tjänstgör på orterna Semendua, Mimia, Bendela och Duma. Stödet är viktigt för att det bidrar till att förmå läkare, som skulle kunna leva ett bättre liv i någon av de större städerna, att stanna på landsbygden för att tillse att det finns läkarvård att tillgå för befolkningen på orterna.

Vidare kan vi med glädje rapportera att det vaccinationsarbete i Mai Ndombe-provinsen som vi tidigare gett stöd till nu åter är igång. Det går ut på att förse alla de 14 hälsozonerna i området med vaccin för att säkerställa att barn upp till 11 månader samt gravida kvinnor ska få de vaccinationer de behöver för att undvika epidemier av sjukdomar som går att stävja genom vaccination. Insatsen handlar framförallt om att med flyg transportera materialet från Kinshasa till olika orter men där det inte finns brukbara flygfält fraktas varorna istället med båt alternativt motorcykel eller bil om det finns farbara vägar eller stigar. Arbetet administreras av CECs utvecklingsorganisation BCPAD. Från svensk sida handlar det om ett samarbete mellan Läkarmissionen, MAF och Equmeniakyrkan.

Arbetet med att stödja de kongolesiska samarbetskyrkorna med hälsovårdsmateriel fortgår. I oktober månad hoppas vi, genom Human Bridge, kunna sända en container till Kongo-Kinshasa. Nästa container till Kongo-Brazzaville beräknas lämna Sverige någon gång kring nyår.

Utbildningsdag för missionsambassadörer
Sedan en tid har det funnits två typer av ambassadörer kopplade till det internationella arbetet i Equmeniakyrkan nämligen de hälsovårdsambassadörer som funnit under en längre tid och de nyare missionsambassadörerna. Vi tror att tiden nu är mogen för att slå ihop de två koncepten och kort och gott kalla dem för missionsambassadörer. Mot denna bakgrund planeras det för att den 23 oktober arrangera en gemensam dag för alla tidigare hälso- och missionsambassadörer på Uskavigården utanför Nora. Dagen kommer att innehålla aktuell information om arbete som bedrivs av några av våra samarbetskyrkor och inte minst om situation vad gäller hälsovården i de båda Kongo.

Anmälningsformulär kommer att gå ut till alla gamla hälso- och missionsambassadörer. Om du som läser detta brev inte tidigare varit engagerad men tycker att det låter intressant och skulle vilja delta på utbildningsdagen är du välkommen att höra av dig till mig Johan Lindgren på johan.lindgren@equmeniakyrkan.se så ordnar vi med anmälan.

Nya missionärer
Avslutningsvis har jag den stora glädjen att meddela att Equmeniakyrkan nu gjort klart för att sända tre nya missionärer till CEC i Kongo-Kinshasa! Det handlar om familjen Kiese som innehåller föräldrarna Clara och Hervé samt barnen Samuel (3 år) och Miriam (0,5 år) samt Tilda Jönsson. Hervé som ursprungligen kommer från landet är pastor och kommer förmodligen att arbeta med barn- och ungdomsarbete samt med evangelisation. Både Clara och Tilda är sjuksköterskor. Det pågår samtal med CEC om exakta arbetsbeskrivningar för de tre men som det ser ut nu är planen att Clara ska arbeta lokalt på sjukhuset i Luozi samt med kyrkans kvinno- och familjearbete men kanske också ha en roll i relation till sjukhuset IME i Kimpese. Planen för Tilda är att hon ska fungera som stöd till CECs hälsovårdsansvarige. Både familjen Kiese och Tilda Jönsson kommer att bo i Luozi där CEC-kyrkan har sitt säte.

Med önskan om Guds välsignelse,
Hälso- och sjukvårdsgruppen genom Johan Lindgren, Samordnare Afrika

Johan Lindgren

Johan Lindgren

Direktor för biståndsorg. ASUdh och samordnare Afrika

johan.lindgren@equmeniakyrkan.se