Nyhetsbrev om hälsovårdsarbetet i Kongo maj -21

Hej!

Här kommer åter lite information om vad som är aktuellt i det hälsovårdsarbete som Equmeniakyrkan understödjer i de båda Kongo-republikerna.

Vårt stöd till de tre samfundens hälsoarbete i kongoländerna fortsätter. Vi får ansökningar, läser dem och ställer frågor och efter en tid av dialog kommer vi till ett beslut. I år har några nya områden tillkommit: andningsmasker och vattenprojekt. Allt för att förbättra mödrars och barns hälsa. Mer information om detta kommer längre ned i detta brev.

Svårigheterna i Kongo Kinshasa är många. En ny premiärminister utsågs av presidenten i mitten av februari, han fick uppdraget att bilda regering, vilket drog ut på tiden. Till slut installerades emellertid den nya regeringen. Den nye hälsovårdsministern har presenterat oroväckande höga siffror för mödradödligheten. Siffrorna bekräftar värdet av vår insats. I landets östra delar fortsätter rebellangrepp och två provinser är nu försatta i ”Belägringstillstånd” under 30 dagar initialt. Det medför att provinsernas guvernörer tillfälligt ersatts med militärer. De har poliser som viceguvernörer. Hur detta kommer att påverka landet och befolkningen vet vi ännu inte.

Landets 12:e Ebolaepidemi förklarades nyligen avslutad. Coronapandemin fortsätter och det är mycket osäkert hur tillförlitlig statistiken är. Befolkningen väntar på den nya regeringens insatser. I denna situation arbetar våra kollegor.

I Kongo Brazzaville hölls den 21 mars presidentval. President Denis Sassou-Nguesso, som sammantaget suttit vid makten i 36 år valdes med 88,5 % av rösterna om för ytterligare en mandatperiod. Valet gick i stort lugnt till men något som rönte uppmärksamhet var att den främste oppositionskandidaten Guy Brice Parfait Kolélas tragiskt avled av Covid19 på valdagen då han i ambulansflyg var på väg till Paris för vård. Kongo-Brazzaville har annars hitintills kommit ganska lindrigt undan vad gäller smittläget även om statistiken även här har brister och provtagningsmöjligheterna är begränsade. I de både Kongo har vaccinering mot Covid19 sedan en tid kommit igång. Vi får be och hoppas på att smittläget inte blir värre i något av länderna.

Vad gäller hälsovårdsprojekt inom samarbetskyrkan EEC har det varit svårt att få igång vissa projekt på grund av bemanningsmässiga skäl.

Hälsovårdsdepartementet i Kongo Kinshasa redovisar, som nämns ovan, alltså högre mödradödlighet än WHO tidigare gjort och även barnadödligheten i olika åldrar är hög. Detta är mycket oroande även om våra systerkyrkor uppvisar bättre resultat än landet i stort. Vår samarbetskyrka CEC lanserar därför ett projekt där förlossningsavdelningarna, med resurser från Hälsa för alla i Kongo, tilldelas var sin andningsballong för nyfödda och två barnmorskor från varje klinik får fem dagars utbildning i livräddande åtgärder. Diskussioner förs om att också förse klinikerna med andningsballonger för vuxna. Första året gäller det åtta av de 16 klinikerna. Om detta faller väl ut planeras fortsättning med övriga kliniker och kanske också med CEBU:s enheter.

Den medicinska statistiken har visat hög förekomst av allvarliga tarminfektioner. I Kibunzi, Sundi-Lutete och Kinkenge är situationen särskilt besvärlig och här planeras vattenledningsprojekt från källor alternativt brunnsborrning.

När det gäller containertransporter till Kongo-Kinshasa får vi räkna med vissa förseningar. P.g.a. pandemin har efterfrågan på containrar stigit och nästa transport kan avgå tidigast i augusti. Därefter hoppas vi på att kunna få iväg en container även till Kongo-Brazzaville. Human Bridge (HB) är angelägna om att ni som har kontakter inom vården tipsar ansvariga om att låta HB hämta utrustning som inte längre används. Från HB beställer vi sedan renoverade sängar, operationsbord, rullstolar och ultraljudsapparater och annan utrustning till Kongo. Just nu har IME-sjukhuset stort behov av utrustning till sin ögonklinik. Kontakta gärna Håkan Lilja  070-601 52 43 eller hakan.lilja44@gmail.com kring detta.

Under januari-mars 2021 har vi i genomsnitt samlat in 115 000 kr i månaden. Det är mer än förra året, vilket naturligtvis är glädjande men fortfarande under budget. Vi hoppas därför att vi gemensamt ska kunna öka våra insamlade medel igen för att bättre möta de stora behoven.

Som ni kanske märkt har vi nu två typer av ambassadörer inom Equmeniakyrkan för att informera om det internationella arbetet. Hälsovårdsambassadörerna som varit igång i sju år inriktar sig på Hälsa för alla i Kongo. Missionsambassadörerna som startade i höstas ger en bredare information om hela det internationella arbetet i Equmeniakyrkan. Vi tror på sikt det blir svårt att hålla isär dessa grupper. Tvärt om vi ser stora vinster med samarbete, där man dock även fortsättningsvis har viss profilering beroende på intresse och kunskap. Preliminärt planeras en första gemensam utbildningsdag en lördag i oktober. Mer information om detta kommer framöver.

Med önskan om Guds välsignelse, Hälso- och sjukvårdsgruppen
genom Johan Lindgren, Samordnare Afrika

Johan Lindgren

Johan Lindgren

Direktor för biståndsorg. ASUdh och samordnare Afrika

johan.lindgren@equmeniakyrkan.se