Nystart i Pedernales, Ecuador

Publicerat 

I april 2016 raserades många liv i Pedernales, Ecuador. Vår samarbetskyrka i Ecuador, Förbundskyrkan, har en församling i staden.

Gerard Willemsen och missionär Gunilla Eliasson samtalar med församlingsledningen i Pedernales i januari 2017. Skadorna på kyrkolokalen var omfattande och kyrkotomtens geografiska läge i sig var och är en stor risk. Därför drömde församlingen om att kunna köpa en annan tomt och bygga en ny kyrka och ett nytt pastorshus. En dröm som kändes stor och svår att förverkliga med tanke på att många medlemmar i församlingen har förlorat sina inkomstkällor.

Församlingen i Pedernales har inte haft så många aktiva medlemmar de senaste åren. 15 – 30 människor.

Under och efter jordbävningen 2016 så har församlingen fortsatt att vara aktiv och på olika sätt visa omsorg om sina medmänniskor. Det har gjort att det kommer cirka 80 vuxna till gudstjänsterna och 100 barn deltar i söndagsskolan.

Måndag 26 juni 2017 köptes en tomt i Pedernales. På tomten ska en ny kyrka och ett nytt pastorshus byggas.

Lauro Mero som är pastor i församlingen i Pedernales berättar att församlingen började uttrycka känslor av frustration och av att ha blivit övergivna när det förväntade stödet till att kunna köpa en tomt dröjde. Nu säger församlingen att det var värt väntan, eftersom den tomt som man nu har köpt är mycket bättre än de tidigare som man hade tittat på.

I lördags, 1 juli, var delar av församlingen i Pedernales på plats på den nya tomten och förberedde för att staket ska sättas upp runt tomten.

Sedan det att jordbävningen skedde den 16 april 2016 så har Equmeniakyrkan bidragit till det akuta hjälparbetet via missionärer på plats och via ekonomiska gåvor. Det stödet har fortsatt i det långsiktiga uppbyggnadsarbetet och det kommer att fortsätta under ytterligare lång tid. Förbundskyrkan i Ecuador har en stark närvaro i den drabbade regionen. Det betyder inte att det finns så många församlingar där, men församlingarna spelar en mycket aktiv roll i samhället och människor har ett stort förtroende för dem.

Tomten i Pedernales finansieras av ekonomiskt stöd från Equmeniakyrkan som i sin tur har fått in generösa gåvor till detta ändamål. Ett stort tack till er alla!

Fortsätt att bära uppbyggnadsarbetet i era böner!

/ Ulrika Morazán
Samordnare Latinamerika

Församlingen skickar en tackhälsning till Sverige i denna video: