”…och ni besökte mig”

Observera

Denna text publicerades första gången den 16 januari, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

En utbildning med inriktning på själavård utanför sjukhusmiljön

 

Sjukhusens vårdtider blir kortare, och alltfler vårdas i hemmet också när avancerad sjukvård behövs. Att besöka sjuka har alltid varit ett uppdrag för församlingsmedarbetare, men fördjupning på området krävs.

För att möta detta behov arrangerar Betaniastiftelsen i samarbete med Sveriges kristna råd, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan/Andlig vård inom hälso- och sjukvården en utbildning som vänder sig till personer som arbetar med själavård. I utbildningen behandlas bland annat det enskilda mötet, närvarons betydelse, det speciella med att mötas i hemmiljö, närståendes roll och behov, själavårdens riter och teologi samt hur du tar hand om dig själv som själavårdare.

Till vem? Kursen vänder sig till pastorer, präster och diakoner eller motsvarande som i sina församlingar arbetar med själavård utanför sjukhusmiljön. Även till personer som på frivillig basis möter sjuka i hemmiljö.

Skellefteå, Stiftsgården 19-20/3, 13/5

Folder och läs mer här

 Anmäl dig här senast 15 feb